Scroll to read English text

Foto: Geisje van der Linden

Anniek Lenselink (1972)

Na mijn studies Theologie en Levensbeschouwingen aan de Universiteit Leiden, heb ik drie jaar gewerkt als docent Catechese/godsdienst en levensbeschouwing aan een Katholieke Pabo, daarna 15 jaar als predikant in protestantse gemeentes. Ik begeleidde daarnaast zowel gelovige als niet-gelovige mensen in hun laatste levensfase, leidde uitvaarten en was er voor hun dierbaren bij de rouwverwerking.

Mijn interesse is breed: cultuur, maatschappij en de vragen die daar leven. (Niet dat ik alles weet, maar het begint met interesse, toch?)

Maar ik ben vooral geïnteresseerd in mensen en hun levensverhaal. Door vragen te stellen, te luisteren naar de antwoorden en door te vragen kunnen we samen richting zoeken in het leven met al zijn ups en downs. Ik ben vaak onder de indruk van de kracht die mensen in zich dragen, en waar ze zich soms wel, maar vaak ook niet bewust van zijn. Alle mensen en hun verhalen mogen er zijn, succes en falen, verdriet en angst, verbazing en dankbaarheid. Iedereen is het waard om gehoord te worden. Moeilijke en pijnlijke vragen mogen gesteld worden. Ik vind het belangrijk om samen te zoeken naar antwoorden en zo te leren van elkaar.

En er mag gelachen worden! Laten we dat niet vergeten!

Mijn motto: Kan het ook anders? Ja, het kan áltijd anders.

Wat biedt de studentenpastor?

 • Een luisterend oor, een persoonlijk gesprek
 • Activiteiten waarbij een goed gesprek en gezelligheid elkaar aanvullen en afwisselen
 • Gespreksleiding voor een bijeenkomst van je jaarclub, dispuut of studievereniging
 • Bijeenkomsten in een kleine groep rond het verwerken van verlies
 • Aanspreekpunt bij het zoeken naar een kerk die bij je past

Wil je meer weten? App, mail of bel om je vraag te stellen!

Anniek Lenselink (1972)

After my studies in Theology and Religious Studies at Leiden University, I worked as a teacher in World Religions at a Catholic school for Teachers followed by 15 years as a chaplain in protestant ministries. In addition, I was a confidant to people to both religious and secular people in their last stages of life, officiated funerals and was a minister to their loved ones through their mourning proces.
I have broad array of interests: culture, society and life’s important questions (Not that I have all the answers, but the longest journey starts with one step, doesn’t it?) But I am especially interested in people and their life story. By asking questions, listening and formulating answers and asking follow up questions we can find a way through life and all its ups-and-downs. I have often been taken aback by people’s willpower and their (un)awareness of powers they possess. All people and their stories are relevant, success, failure, fear, sadness and gratefulness; everybody is worthy of being heard. Difficult and painful questions should be asked as I have found it material in learning to look for answers together.

And let’s remember: it is ok to smile.

My creed: Can things be different? Yes, things can ALWAYS be different.

 • What does the student chaplain offer?
 • A personal approach
 • Activities in which serious conversations and fun go hand in hand
 • A moderator for fraternity, sorority and student union meetings
 • Small group meetings for those in mourning
 • Go between in finding a suitable church

Want to find out more? Whatsapp, mail or call for additional information.

More about Anniek Lenselink in the interview in EM (Erasmus Magazine).