Home


Studentenpastoraat 010 voor studenten op zoek naar verdieping.

Wie ben ik, hoe wil ik zijn? Wat vind ik belangrijk, waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Maar ook over maatschappelijke kwesties wordt gesproken: voltooid leven, wat is dat? Hoe vorm ik daar een mening over? Of over ethische dilemma’s, op persoonlijk vlak – wat voor een soort jurist/manager/econoom wil ik zijn – en in bredere zin – hoe gaan wij, hoe ga ik, om met mensen van een ander geloof/geslacht/seksuele voorkeur.
Bij de activiteiten van het studentenpastoraat is iedereen welkom, of je wel of niet naar een kerk gaat, een moskee of tempel bezoekt, of naar festivals met een spirituele inslag gaat. Ook als je niet gelovig bent, maar wel geïnteresseerd bent in levensbeschouwelijke zaken kun je aanschuiven bij een eetdate, meewandelen op de zinvolle zondagen of deelnemen aan de groep verliesverwerking. Er is ruimte voor verschillende ervaringen, inzichten en overtuigingen, ruimte om te luisteren en te discussiëren.

Het Studentenpastoraat 010 wordt gedragen door verschillende kerken in Rotterdam, ieder met een eigen geluid. Van Bondskerken tot Remonstranten, allemaal hebben zij iets te bieden voor studenten. Bij de Events zie je wat er binnenkort te gebeuren staat. Meer informatie over de kerken die meedoen met het Studentenpastoraat 010 vind je bij Kerken. Weet je niet of een kerk bij jou past, of jij bij een kerk, en welke dat dan zou kunnen zijn? Neem contact op met de studentenpastor Rob van Waarde, zij heeft contact met alle aangesloten kerken. Wil je liever eerst in contact komen met andere studenten die ook verdieping zoeken, nadenken over de zin van het leven en geïnteresseerd zijn in levensbeschouwelijke vragen, of heb je zin in een maaltijd of wandeling met een goed gesprek: geef je dan op voor een van de activiteiten van het Studentenpastoraat 010.

Student Chaplaincy 010 was founded for students who are in search of enrichment in life.

Who am I, how do I want to live, what is important to me and how do I get inspired?
In addition, we cover societal issues: choice of life, what is that? How do I form an opinion on that?
Ethical dilemmas, on a personal level – what kind of attorney, manager or economist do I want to be- and in a broader sense – how do we and how do I view people of another religion, the other sex, or another sexual preference.
Everyone is welcome at the Student Chaplaincy’s activities, whether or not you go to church, temple, a mosque or visit festivals with a religious theme. Even if you’re not religious, but are interested in life’s issues you can partake in dinner meetings, spiritual Sunday walks or mourning groups. There is room for different experiences, views en convictions, space to listen and opportunity to exchange point of views.

Student Chaplaincy 010 is sponsored by several churches in Rotterdam, each with their own denomination. From liberal to more conservative, each denomination has something to offer students. At the Events page, you will find upcoming meetings. Additional information on Student Chaplaincy 010’s participating churches can be found under the heading: ’Churches’.

Uncertain whether or not a church fits your needs, or you fit in with the church? Contact Student Chaplain Rob van Waarde, who has contacts at each participating church.

Would you rather get in touch with other students that are in search of enrichment, think about the meaning of life and life’s deeper meaning, or are you looking for a walk or meal and inspiring conversation: register for one of the activities of the Student Chaplaincy.
Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here