De remonstrantse Arminiuskerk is het thuis van de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam. Deze ondogmatische geloofsgemeenschap kenmerkt zich door een openheid naar samenleving, cultuur en wetenschap. Staande in de christelijke traditie wordt iedereen uitgenodigd om zelf na te denken over levensvragen. Wekelijks worden er kerkdiensten georganiseerd. Drie keer per jaar zijn er cantatediensten waarin een cantate van Johann Sebastian Bach centraal staat. Verder worden er lezingen en gesprekskringen gehouden voor iedereen die zelf wil nadenken over het leven en het geloof.

Je bent van harte welkom.

Activiteiten voor studenten & young professionals zijn hier te vinden: https://rotterdam.remonstranten.nl/wie-er-meedoen/

Diensten zondagmorgen om 10.30 uur. Museumpark 3, 3025 CB  Rotterdam. rotterdam.remonstranten.nl

Predikanten zijn:
Dr. Tjaard Barnard barnard@remonstrantenrotterdam.nl, www.tjaardbarnard.nl
Dr. Koen Holtzapffel Holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

In het kerkgebouw huist ook een debatcentrum genaamd Arminius. Dat staat los van de kerkelijke gemeente. Er worden interessante bijeenkomsten gehouden. Kijk eens op www.arminius.nu.