Wij hebben 2 kerkgebouwen n.l. Credokerk aan de Scherpenhoek 5 en Open Hofkerk aan de Middelharnisstraat 153a.

Pastores zijn Johan Bos en Ad Berkhout (OH), Guus Ruijl (Credokerk).

Contactpersoon: Grieta Stravers (scriba).

g.stravers@chello.nl
06 55188761

p/a Scherpenhoek 5
3085 EH Rotterdam

Seinpost Slinge. Middelharnisstraat 125, 3086 GJ Rotterdam
Dit is een multiculturele geloofsgemeenschap

Pionier/pastor Edwin de Jong
dick@seinpostslinge.nl
06 28173928