Petrakerk Lombardijen

De Petragemeente is een samenwerkingsverband van de van oorsprong Gereformeerde Kerk van Lombardijen, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Vrije Evangelische Gemeente te Rotterdam;
– wil een open oecumenische gemeenschap zijn, waar aandacht is voor leven en geloven, geïnspireerd door de christelijke bronnen;
– wil een ruimte zijn waar mensen van allerlei kleur, culturele en religieuze achtergrond op verhaal kunnen komen;
– wil betrokken zijn bij en bijdragen aan een leefbare wijk, in samenwerking met andere bewoners en organisaties in de wijk Lombardijen;
– weet zich verbonden met het Kerk- & Buurtwerk.

Predikant/pastor is ds. Janet de Vries.

Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here