In de monumentale Laurenskerk, hartje stad, huizen twee kerkelijke gemeenschappen met net genoeg verschillen om er twee clubs op na te houden: het Laurenspastoraat, met nadruk op liturgie, kerkmuziek, ritueel, oecumene, maatschappij en kunst en Maaskant-Open grenzen, met nadruk op verstilling, zingeving, experiment en pastoraat.

Het Laurenspastoraat, opgericht in 1971, staat als interkerkelijke citykerk midden in de Rotterdamse samenleving. Het is een gastvrije gemeente die open staat voor mensen van verschillende achtergronden. Het geloof wordt beleefd in Woord en Sacrament met veel aandacht voor liturgische vormgeving en muziek.

We hechten in hoofddiensten en andere vieringen aan een liturgische traditie die de waardevolle elementen uit het christelijke verleden koestert en van betekenis blijft voorzien. Als meest tastbare herinnering aan Jezus, zijn dood en wederopstanding is het Avondmaal een vast onderdeel van elke hoofddienst. 
In de kwaliteit van de met zorg uitgevoerde muziek van orgel en cantorij herkennen wij de schoonheid van Gods schepping.

Citypastor Harold Schorren is beschikbaar voor algemene vragen over het kerkelijke leven in Rotterdam: 06 15195149 of predikant@laurenspastoraat.nl

Meer informatie: kerkenindelaurens.nl