Hart voor God, de stad en elkaar. Dit is het motto van De Samaritaan, wijkgemeente van de Protestante Kerk in Nederland. Iedereen is welkom om dat motto invulling te geven!

Naast de wekelijkse kerkdiensten zijn er in de Samaritaan verschillende activiteiten gericht op het groeien in geloof. Denk bijvoorbeeld aan de bijbelkringen, Alpha-cursus, catechese, bezoekwerk en andere activiteiten. Een van deze mogelijkheden:

Alpha-cursus
De Alpha-cursus geeft een introductie op het christelijk geloof. In 10 avonden wordt de basis behandeld. O.a. de volgende onderwerpen komen aan de orde: wie is Jezus? wat betekent het kruis? hoe zit het met de bijbel? hoe zit het met het gebed? In een informele setting worden op een interactieve manier de lessen behandeld. Er is de mogelijkheid om voorafgaand aan de cursus met elkaar te eten.

Jezus Christus is het centrum van ons leven. Wij geloven dat God zelf Zijn zoon Jezus naar deze wereld zond voor onze redding. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen we nu als bevrijde mensen leven in een open relatie met God en met elkaar.. Wij geloven dat de Bijbel het belangrijkste middel is waardoor God zich aan ons bekend maakt. De Bijbel is het Woord van God zelf.

Predikant: René van Loon, predikant@samaritaan.org, 010 4426280