Geloven is vaak meer zoeken dan vinden. Een zoektocht naar God, naar de zin van het leven en naar onze medemens. Een zoektocht die ook vindplaatsen kent!
Onze kerk pretendeert niet de hele waarheid in pacht te hebben. Twijfel is ook onderdeel van onze zoektocht.
Wij zijn dan ook een kerkgemeenschap zonder dwingende opvattingen, die vanuit een protestantse traditie een thuis biedt aan allen die behoefte hebben aan zingeving en saamhorigheid.

Wij zijn verbonden met stad en wijk. In onze stad Rotterdam gebeurt van alles. Wij maken deel uit van dat gebeuren. Zingeving, cultuur, muziek, discussie en gewone gezelligheid, het is allemaal te vinden in onze kerk. Loop eens binnen en maak kennis met een gastvrije geloofsgemeenschap!

Volg onze kerkdiensten op kerkomroep: Bergsingelkerk en BMVier.