Event details
Date: 23 september 2020
Location: Doopsgezinde kerk
Address: Noordmolenwerf 3 Rotterdam
Website: https://www.dgrotterdam.doopsgezind.nl/nieuws#4325

In de vredesweek van 19 tot 27 september 2020 willen wij ons als Gemeente weer actief laten horen. We zullen op beide zondagen in de Vredesweek het thema “vrede verbindt verschil”, centraal laten staan. Ds. Han Cuperus opent in onze kerk op de Noordmolenwerf zondag 20 september de Vredesweek en ds. Henriette van Dunné sluit op zondag 27 september de Vredesweek af in een dienst samen met ds. Harold Schorren en ds. Bernard van Verschuer en een voorganger van ’t Steiger, in de Laurenskerk, dit zal een oecumenische dienst worden.

Op woensdagavond 23 september nodigen wij u allen graag uit in de kerk voor een vredesavond waarbij de verhalen van vrede uit ons midden centraal zullen staan. Ds. Tom Rijken zal deze avond inleiden met wat de vrede voor de doopsgezinden vanuit hun geloofstraditie de eeuwen door heeft betekend. Daarna zullen vier verhalen van mensen, jong en oud aan de orde komen. In een korte pitch zullen de vier personen vertellen: Wat betekent vrede voor mij?

Na de pitch (korte uitleg van vier minuten) gaan we met elkaar in gesprek over, dat wat de betreffende persoon heeft uitgesproken, in de hoop dat dan een breed scala van belevingen rond de vrede zichtbaar worden in ons midden.

Mark van Nispen zal op de piano de avond muzikaal omlijsten. Steeds tussen de pitches zal hij een muzikaal intermezzo laten horen. Het wordt dus een mooie vertrouwde gemeenteavond waar een ieder welkom is en wij ons op verantwoordde wijze aan de gepaste afstand willen houden. Onze vredesgemeente avond begint om 19.30 uur.

Deze avond wordt georganiseerd door de Vredeswerkgroep bestaande uit Pieter van Houten, Ineke Joustra, Truida Lokhorst en Tom Rijken.

Wilt u zich voor deze avond opgeven bij Truida Lokhorst: wetlokni@xs4all.nl tel. 0180-317728


Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here