Event details
Date: 5 april 2020
Location: Andreaskerk
Address: Heer Vrankestraat 51 Rotterdam
Website: https://luthersrotterdam.nl

Palmarum ~ Zesde zondag van de veertigdagentijd, de voorbereidingsperiode op Pasen.

In deze dienst doen twee gemeenteleden belijdenis van hun geloof. Ook vieren we het Heilig Avondmaal. Aan het einde van de dienst komen de kinderen met hun versierde palmpaasstokken de kerk binnen.

Voorganger is ds. Martin van Wijngaarden.

In de 40-dagentijd staan in de diensten steeds de ‘Ik ben’-uitspraken van Christus centraal.
1 maart: ‘Ik ben … de opstanding en het leven’
8 maart: ‘Ik ben … de goede herder’
15 maart: ‘Ik ben … de ware wijnstok’
22 maart: ‘Ik ben … het brood des levens’
29 maart: ‘Ik ben … de weg, de waarheid en het leven’
5 april: ‘Ik ben … de deur der schapen’

Na afloop van de dienst kun je als je dat wilt deelnemen aan de ‘versoberingsmaaltijd’ in het kader van de Veertigdagentijd. We serveren een soep en bespreken de teksten van zondag in de week die erop volgt.


Event location


Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here