Event details
Date: 15 januari 2020
Location: De Ontmoeting
Address: Dorpsstraat 146 Barendrecht

Waar mensen zijn, zijn goden. En die goden hebben iets gemeenschappelijk: ze zijn op de een of andere manier altijd een goddelijke versie van de mens. Daarom hebben goden goede, maar ook minder goede eigenschappen. Bij het woord “god” denken we misschien in eerste instantie aan de goede eigenschappen, zoals rechtvaardig heid, barmhartigheid en liefde. In bijna alle godsdiensten klinkt bij dat woord “god” ook iets door van gewelddadigheid, hebzucht en jaloezie. In elke religie draait het om dat palet van goede en minder goede eigenschappen.

Waar komt die behoefte om het goddelijke te vermenselijken eigenlijk vandaan? Wat weten we van het goddelijke? Of is het alleen geloof? Welke beelden hebben we eigenlijk van het goddelijke? En waarom?

De roep om te komen tot een beter godsbegrip – nodig voor elke vorm van spiritualiteit – is van alle tijden; of je nu gelooft in één god, in meerdere goden of in zelfs helemaal geen god. Vroeger dachten alleen theologen hier over na. Tegenwoordig is dat anders. Theologen zijn hun monopolypositie kwijt geraakt toen de mens mondig werd en toen hij/zij ontdekte dat hijzelf/zijzelf aan het woord is. Niemand anders.

Het boek van Reza Aslan – Iraans-Amerikaans godsdienstwetenschapper; bestsellerauteur). is te diepgaand én te veelomvattend om in één avond volledig te bespreken. Daarom is gekozen voor bespreking van enkele voor christenen relevante hoofdstukken. Deelnemers hoeven het boek niet gelezen te hebben; het wordt ingeleid.

Informatie over deze boekbespreking krijg je bij drs. Maarten van Boekel en ds. Cees Romkes, mvb34@outlook.com

Aanvang 20.00 uur

Waar: De Ontmoeting; Dorpskerk


Event location


Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here