Event details
Date: 29 januari 2020
Location: Campus Woudesteijn
Address: Burgemeester Oudlaan 50 Rotterdam

De training bestaat uit drie delen. In deze drie delen leer je hoe je waarden en zelfbewustzijn van belang zijn in het maken van belangrijke keuzes (zoals je carrière) en je helpen in tijden van twijfel en tegenslag.
Deel 1: Introductie: Hoe je persoonlijke waarden van invloed zijn op je carrière en de keuzes die je daarin maakt. Je wordt uitgedaagd tot introspectie!
Deel 2: Maskerclass met Sophie Schmeets – Hoe waarden je tot steun kunnen zijn in (mentaal) moeilijke periodes. Zij deelt ervaringsverhalen en kennis over onder andere depressie en gaat met jullie in gesprek.
Deel 3: Reflectiesessie: Wat zijn mijn waarden? Waar sta ik? Reflectie en exploratie van je eigen positie en koers.
Deze training wordt aangeboden door Studentenpastoraat 010.
Voertaal: Nederlands

Datum: woensdag 29 januari 2020
Tijd: 14:00-17:00
Plaats: Campus Woudestein

The training consists of three parts. In these three parts you will learn how values and self awareness are invaluable in making important choices (like your career) and will help you in times of doubt and adversity.
Part 1: Introduction. How personal values influence your career and choices you face in it. You will be challenged to introspection.
Part 2: ‘Maskerclass’ with Sophie Schmeets. How values can support you in times of need. She shares experiences and knowledge about, among other things, depression and will engage you in conversation.
Part 3: Reflection. What are my values? What is my position? Reflection and exploration of your own position and moral compass.
This training is brought to you by Studentenpastoraat 010.
Language: Dutch.

Date: woensdag 29 januari 2020
Time: 14:00-17:00
Location: Campus Woudestein


Event location


Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here