Event details
Date: 1 november 2020
Location: Laurenskerk
Address: Grotekerkplein 27 Rotterdam

Op zondag 1 november – Allerheiligen – kan iedereen – ook jij en je studiegenoten – tussen 20.00 – 21.00 uur een kaarsje aansteken in de Laurenskerk te Rotterdam. We gedenken de mensen die overleden zijn, de dierbaren die we net verloren hebben of die we al jaren missen.

Het aansteken van de kaarsen gaat in een rondgang omdat er in de huidige coronacrisis een beperkt aantal mensen tegelijk in de kerk mag zijn. Daarom gelden de volgende regels:

  • in de kerk draag je een mondkapje
  • je houdt 1,5 meter afstand van elkaar
  • je volgt de aangegeven route
  • na het ontsteken van een kaars loop je verder naar de uitgang

Heb je naar aanleiding van Allerheiligen behoefte om met iemand te praten? Predikant en Citypastor Harold Schorren is aanwezig.

Gedenken

De Kerk gedenkt al vanaf de 9e eeuw op 1 november haar gestorven leden in verbondenheid ‘met alle heiligen’. Gewoonlijk vindt de gedachtenis plaats in een dienst waar iedereen aanwezig kan zijn. Door de omstandigheden gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden in de beperkte kring van nabestaanden. Deze dienst gaat vooraf aan de kaarsen-rondgang.

Heiligen

Bij ‘heiligen’ denken we vaak aan de grote namen van mensen die een ‘heilige’ status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen we vooral denken aan ‘geroepen zijn’, ‘apart gesteld’, ‘toegewijd aan Gods toekomst’, en zo spreekt de apostel Paulus – een volgeling van Jezus Christus – over de gemeente van Christus ook als over heiligen.
Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen geleden en van vandaag, zijn wij één Kerk in hemel en op aarde. Een schare die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet die deze gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. Degenen die wij niet meer in ons midden hebben, zijn de heiligen ons voorgegaan.


Event location


Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here