Nashville-verklaring Convent der Kerken

Er is nogal wat gaande rondom de Nashvilleverklaring, zeg. Op deze plek wil ik graag laten weten hoe de Rotterdamse kerken hier tegenover staan. In het AD verscheen een stuk waarin Bert Kuipers hierover namens het Convent der Kerken spreekt.

ReadSearch
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here